Menu

Sukces w X wojewódzkim przeglądzie małych form teatralnych

W dniu 24 maja 2019r. podsumowany został X jubileuszowy Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Grupa uczniów z klas pierwszych (1AT, 1ET, 1GT) pod opieką K. Szmuc-Augustyn i A. Solarskiej zaprezentowała spektakl pt. „Antidotum” . Wśród 11 zespołów z całego województwa byliśmy jedyną grupą z Rzeszowa.

Celem Przeglądu była popularyzacja twórczej aktywizacji i edukacji młodzieży w zakresie uzależnień. Autorskie, inscenizacje młodych aktorów to ważny przekaz edukacyjny. Poprzez autentyczną formę ekspresji scenicznej uczniowie mogli przekazać odbiorcom swoje przemyślenia na temat problemów młodzieży, sposobu postrzegania przez nich konsekwencji używania środków psychoaktywnych. Organizatorem przeglądu od wielu lat jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Honorowy patronat sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Komisja konkursowa spośród 11 zespołów biorących udział w etapie wojewódzkim wyłoniła 4 laureatów w tym: zespól teatralny z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie! Niezwykła kreatywność, doskonała gra aktorska, jak również oryginalność w zakresie ujęcia tematu sprawiły, iż spektakl zaprezentowany przez uczniów naszej szkoły zachwycił i wzruszył zgromadzoną na widowni publiczność, w związku z czym grupa wystąpi podczas gali finałowej w Teatrze Maska w dniu 3 czerwca 2019r. Serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Szkolny punkt naboru

W przypadku problemów
z logowaniem do Aplikacji Nabór,
puste podanie znajdziesz tutaj.


Poczta punktu naboru
nabor@zsgrzeszow.pl

W najbliższym czasie

od 8 czerwca 2020
Egzaminy maturalne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 12.03.2020 

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu