Menu

Przypominamy

10.06.2019 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania za okres II półrocza.

21-25.06.2019 - składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w przypadku gdy zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych oceny.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.06.2019 - 31.08.2019 :)

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu