Menu

Debata uczniowska pod hasłem: Patriota wczoraj i dziś

W dniu 22 maja 2019 r. Samorząd Uczniowski, we współpracy z pedagogiem – A. Ziaja i nauczycielem biblioteki – M. Bełch, zorganizował debatę uczniowską pod hasłem: „Patriota wczoraj i dziś”. Temat debaty wpisuje się w kalendarz naszych narodowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz stulecia naszej szkoły, do którego to jubileuszu właśnie się przygotowujemy.

Debata toczyła się wokół takich zagadnień jak: patriotyzm we współczesnym świecie, nasze postawy patriotyczne, nasza wiedza historyczna. Punktem wyjścia w dyskusji były wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat ich postaw patriotycznych. Gość debaty pan Zenon Fajger, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie – przedstawił zagadnienie pamięci narodowej oraz roli Instytutu Pamięci Narodowej w zachowaniu tego, co dla naszej tożsamości narodowej jest najcenniejsze. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w debacie. To spotkanie było dla uczestników bardzo ważne, pomogło im w rozumieniu złożonej historii naszego kraju, szukaniu własnej drogi i sposobów na manifestowanie swojego przywiązania do narodu i ojczyzny. Wiedza historyczna jest nam bardzo potrzebna, by umieć rozsądnie kształtować rzeczywistość i przyszłość Polski. Zapraszamy do galerii.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.06.2019 - 31.08.2019 :)

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu