Menu

Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na Bal Pokoleń z okazji Jubileuszu 100 – lecia Zespołu Szkół Gospodarczych. Bal odbędzie się w Rezydencji Alabaster 31.05.2019 r.tj. piątek o godz.19.00. Koszt: 100 zł od osoby. Impreza adresowana jest dla nauczycieli, emerytowanych nauczycieli i pracowników oraz absolwentów ZSG.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w balu w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2019 r. w sekretariacie szkoły przy ulicy Spytka – Ligęzy 12 w godz. od 7.00 do 15.00. Bliższych informacji na temat balu można uzyskać pod numerem tel: 17 748 35 00.

Elektroniczny punkt naboru

Szkolny punkt naboru

W przypadku problemów
z logowaniem do Aplikacji Nabór,
puste podanie znajdziesz tutaj.


Poczta punktu naboru
nabor@zsgrzeszow.pl

W najbliższym czasie

od 8 czerwca 2020
Egzaminy maturalne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 12.03.2020 

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu