Menu

Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2019

 1. Harmonogram i czas trwania poszczególnych części pisemnych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2018/2019 – pobierz załącznik
 2. Sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 – pobierz załącznik
 3. Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2018/2019 – pobierz załącznik
 4. Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 przystąpią do egzaminu maturalnego
 5. Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2018/2019 – pobierz załącznik

Materiały dla uczniów:

 1. Język polski – część ustna
 2. Języki obce
 3. Matematyka
 4. Część ustna egzaminu maturalnego. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
 5. Język polski - od 9 do 20 maja (oprócz 12 i 19 maja).
 6. Od 9 do 20 maja (oprócz 12 i 19 maja) języki obce nowożytne.
 7. Harmonogram egzaminów ustnych znajduje się na tablicy ogłoszeń i w zakładce Dla Ucznia / Egzaminy, pomoce, terminy.

Elektroniczny punkt naboru

Szkolny punkt naboru

W przypadku problemów
z logowaniem do Aplikacji Nabór,
puste podanie znajdziesz tutaj.


Poczta punktu naboru
nabor@zsgrzeszow.pl

W najbliższym czasie

od 8 czerwca 2020
Egzaminy maturalne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 12.03.2020 

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu