Menu

Komunikaty

 • Informuję, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej od poniedziałku 29 maja 2019 roku zajęcia dla uczniów będą się odbywały zgodnie z planem lekcji.
 • 2 MAJA DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  Rzeszowski Rynek. Na uroczystości zapraszają: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa. Udział Pocztu Sztandarowego ZSG Rzeszów.
  12:00 Podniesienie Flagi Państwowej
  12:05 Wystąpienie Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca
  12:10 Występ Orkiestry Wojskowej w Rzeszowie
  18:00 Msza Św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Jana Zająca Biskupa Seniora Archidiecezji Krakowskiej w Kościele Garnizonowym przy ul. Reformackiej 5
 • 3 MAJA ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
  Na uroczystości zapraszają: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa. Udział Pocztu Sztandarowego ZSG Rzeszów.
  9:30 Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bpa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Kościele Farnym przy Pl. Farnym 5
  10:50 Przemarsz Kompanii Honorowej 21 BSP i pocztów sztandarowych na Rzeszowski Rynek.
  11:00 Uroczystości przed pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki:
  Hymn Państwowy i podniesienie Flagi Państwowej
  Odczytanie preambuły Konstytucji 3 Maja
  Wystąpienie Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart
  Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla
  Apel Pamięci
  Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów
  Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego
  Defilada
 • Egzamin maturalny z języka polskiego. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum– 6 maja 2019 r. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dniu 6 maja uczestniczą w zajęciach zorganizowanych – wycieczki dydaktyczne.
 • Egzamin maturalny z matematyki. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 7 maja 2019 r.
 • Egzamin maturalny z języka angielskiego. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum– 8 maja 2019 r. Uczniowie i Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dniu 8 maja 2019 r. uczestniczą w zajęciach zorganizowanych – wycieczki dydaktyczne.
 • 10 maja 2019 r.Obchody Rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Elektroniczny punkt naboru

Szkolny punkt naboru

W przypadku problemów
z logowaniem do Aplikacji Nabór,
puste podanie znajdziesz tutaj.


Poczta punktu naboru
nabor@zsgrzeszow.pl

W najbliższym czasie

od 8 czerwca 2020
Egzaminy maturalne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 12.03.2020 

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu