Menu

Zakończenie nauki w klasach czwartych

W dniu 26 kwietnia 2019 r. uczniowie klas czwartych Technikum nr 4 zakończyli naukę w ZSG Rzeszów. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych rozpoczęli uczniowie: Justyna Szpunar i Artur Fil, którzy przywitali zgromadzonych na arenie Gości, Wychowawców, Nauczycieli i Absolwentów, następnie przemówienie wygłosiła pani dyrektor Irena Baran, która podziękowała młodzieży za ich wkład i pracę na rzecz szkoły. Podkreśliła również, że zakończył się pewien etap w ich życiu i nadszedł czas na podejmowanie dojrzałych decyzji. Dyrektorka życzyła absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Potem nastąpiła najprzyjemniejsza część uroczystości –uczniowie odebrali dyplomy za wyniki w nauce i za osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły. Maturzyści otrzymali także nagrody książkowe od wychowawców klas. W imieniu rodziców głos zabrała pani Monika Grzywacz, która wyraziła słowa uznania dla pracy grona pedagogicznego, wychowawców oraz młodzieży. W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Przewodnicząca Kinga Joniec . Do wszystkich zebranych zwrócił się też Artur Fil jako przedstawiciel abiturientów, dziękując swoim wychowawcom, nauczycielom i dyrekcji za trud włożony w ich edukację. Zwieńczeniem uroczystości był program przygotowany przez czwartoklasistów: scenki kabaretowe, piosenki, które wprowadziły radosny nastrój, po programie wychowawcy i maturzyści udali się na spotkania w klasach.

Kochani Absolwenci!

„Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą”

Na maturę – powodzenia, połamania pióra, optymizmu i dużo wiary we własne siły.
Ogromu szczęścia i trafienia w wymarzone tematy.
Na dorosłe życie – udanego startu, a tym, którzy pragną uczyć się dalej – dostania się na wymarzone uczelnie, w pracy spotkań na drodze życiowej dobrych ludzi, pomyślności, trafnych wyborów, szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń.

Życzy dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy ZSG Rzeszów

 

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.06.2019 - 31.08.2019 :)

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu