Menu

Komunikaty

  • Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna) - 16.04.2019 r. godz. 15.05, aula.
  • Uwaga uczniowie klas czwartych! Wnioski o stypendium Dyrektora składamy do pedagogów szkolnych.
  • Egzaminy klasyfikacyjne odbędą się w dniach 16, 17.04.2019 r według harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń.
  • Ferie świąteczne od 18 - 23.04.2019 r.
  • Dzień otwarty - 25.04.2019 r. od godz. 9.00 do 13.00.

Zakończenie nauki dla klas czwartych - 26.04.2019 r. Msza św. godz.9.30. Uroczystość zakończenia w szkole o godz.11.00.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Szczęśliwy numerek

10.06.2019 - 14.06.2019

Poniedziałek  ... 36   07
Wtorek   18   20
Środa   02   17
Czwartek   22   31
Piątek   25   19

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu