Menu

Targi Edukacyjne

W dniu 29 marca 2019 r. uczestniczyliśmy w Targach Edukacyjnych dla uczniów 8 klas Szkół Podstawowych oraz 3 klas Gimnazjów w Szkole Podstawowej nr 31 w Rzeszowie. Nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności zawodowe, zachęcając tym samym młodszych kolegów do wyboru naszej szkoły, prezentowali kierunki kształcenia, zasady rekrutacji. Zainteresowanie ofertą naszej szkoły było duże.

Dziękujemy uczniom Agacie Kopala, Agnieszce Tkaczyk, Kindze Joniec i Gabrielowi Data za aktywny i profesjonalny udział w promowaniu szkoły. Dziękujemy i zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Szczęśliwy numerek

10.06.2019 - 14.06.2019

Poniedziałek  ... 36   07
Wtorek   18   20
Środa   02   17
Czwartek   22   31
Piątek   25   19

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu