Menu

Komunikaty

26-30.04.2019 - pisemne zastrzeżenia dotyczące ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku gdy zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych oceny.

Przypominam o przesuniętym terminie wystawienia ocen końcowo rocznych w klasach czwartych. Oceny należy wystawić do dnia 8 kwietnia 2019 roku.

02.04.2019 – poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

Rada Pedagogiczna - 5 kwietnia 2019 r. godz.14.00 aula.

Spotkanie z Rodzicami (wywiadówka) zapraszamy w dniu 05.04.2019r. o godzinie 16.30.
W programie spotkania: poinformowanie o rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV, informacja o bieżących ocenach i zachowaniu w kl. I-III i sprawy różne.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Szczęśliwy numerek

10.06.2019 - 14.06.2019

Poniedziałek  ... 36   07
Wtorek   18   20
Środa   02   17
Czwartek   22   31
Piątek   25   19

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu