Menu

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas - Tak, pomagam!

W dniach 29 i 30 marca 2019 r. wolontariusze z naszej szkoły z klas 1AT, 1DT, 2CT, 3ET, 2AT, 3AT, 1CT, 3GT uczestniczyli w zbiórce artykułów spożywczych dla potrzebujących. Przed Wielkanocą taka pomoc z pewnością się przyda.

W wyznaczonych sklepach wolontariusze zbierali produkty spożywcze do koszy z plakatami z akcji. Do zbiórki włączyli się nauczyciele, którzy dyżurowali wraz z uczniami w sklepie Pani D. Socha i D. Grys. Efekt zaangażowania i poświęcenia widać na zdjęciach. Dziękujemy i zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Szczęśliwy numerek

10.06.2019 - 14.06.2019

Poniedziałek  ... 36   07
Wtorek   18   20
Środa   02   17
Czwartek   22   31
Piątek   25   19

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu