Menu

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas - Tak, pomagam!

W dniach 29 i 30 marca 2019 r. wolontariusze z naszej szkoły z klas 1AT, 1DT, 2CT, 3ET, 2AT, 3AT, 1CT, 3GT uczestniczyli w zbiórce artykułów spożywczych dla potrzebujących. Przed Wielkanocą taka pomoc z pewnością się przyda.

W wyznaczonych sklepach wolontariusze zbierali produkty spożywcze do koszy z plakatami z akcji. Do zbiórki włączyli się nauczyciele, którzy dyżurowali wraz z uczniami w sklepie Pani D. Socha i D. Grys. Efekt zaangażowania i poświęcenia widać na zdjęciach. Dziękujemy i zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

22.04.2019 - 26.04.2019

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   37   14
Czwartek   22   17
Piątek   11   36

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu