Menu

Egzamin z kwalifikacji część praktyczna

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych,
512001 Kucharz

Kwalifikacja T06 Sporządzanie potraw i napojów
Część praktyczna z wykonaniem

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z czarnym długopisem oraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, przeszkoleniem bhp i ważną książeczką zdrowia. Obowiązkowo do kwalifikacji T06 odzież ochronna biała, wyprasowana i czysta. Telefon komórkowy najlepiej pozostawić w domu. Życzymy powodzenia wszystkim zdającym.

Dokładne informacje znajdziesz tutaj (dla ucznia/egzaminy, pomoce, terminy).

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

22.04.2019 - 26.04.2019

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   37   14
Czwartek   22   17
Piątek   11   36

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu