Menu

Egzamin z kwalifikacji część praktyczna

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych,
512001 Kucharz

Kwalifikacja T06 Sporządzanie potraw i napojów
Część praktyczna z wykonaniem

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z czarnym długopisem oraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, przeszkoleniem bhp i ważną książeczką zdrowia. Obowiązkowo do kwalifikacji T06 odzież ochronna biała, wyprasowana i czysta. Telefon komórkowy najlepiej pozostawić w domu. Życzymy powodzenia wszystkim zdającym.

Dokładne informacje znajdziesz tutaj (dla ucznia/egzaminy, pomoce, terminy).

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.06.2019 - 31.08.2019 :)

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu