Menu

Etap Okręgowy VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce

W dniu 7 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się Etap Okręgowy VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce pod hasłem: „Turystyka w przyrodzie”. W Olimpiadzie uczestniczyło 7 uczniów z czterech szkół województwa podkarpackiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ze Stalowej Woli, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Krosna, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 ze Starachowic i Zespołu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa. Reprezentantami naszej szkoły byli: Julia Toczek z klasy 2 DT i Kamil Kloc z klasy 4 ET. Uczniowie rozwiązywali część teoretyczną (test) i część praktyczną (opracowanie programu i kalkulacji imprezy turystycznej zgodnie z zamówieniem klienta). Czas trwania etapu okręgowego wynosił 150 minut. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
W składzie Komisji Okręgowej VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce znaleźli się:

  • Przewodnicząca Komisji Okręgowej - Pani dr Małgorzata Skulimowska - Uniwersytet Rzeszowski
  • Zastępca Przewodniczącego - Pani Beata Streb - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  • Sekretarz Olimpiady - Pan mgr Grzegorz Wałecki - Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
  • Członek Komisji - Pani mgr Beata Madejska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie
  • Członek Komisji - Pani mgr Anna Mikielewicz - Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

Dziękujemy uczniom klasy 2DT za obsługę recepcji i uczniom klasy 3GT wraz z Panią Danutą Richert za przygotowanie poczęstunku dla uczestników Olimpiady. Zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Szczęśliwy numerek

10.06.2019 - 14.06.2019

Poniedziałek  ... 36   07
Wtorek   18   20
Środa   02   17
Czwartek   22   31
Piątek   25   19

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu