Menu

Etap Okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W dniu 4 stycznia 2019 roku odbył się w naszej szkole Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Temat przewodni: Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych. Uczestniczyło w nim 18 szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa.

Za przygotowania do Olimpiady serdecznie dziękujemy: Pani A. Lis, Pani J. Kilarskiej, Pani M. Barłowskiej, Pani D. Grys, Panu G. Wałeckiemu, a przede wszystkim Sekretarzowi Olimpiady Pani D. Richert. Bardzo dziękujemy uczniom klas: 1FT, 1GT i 3GT za obsługę olimpiady, zaś Alicji Wróbel za uświetnienie śpiewem otwarcia Olimpiady. Zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Szczęśliwy numerek

10.06.2019 - 14.06.2019

Poniedziałek  ... 36   07
Wtorek   18   20
Środa   02   17
Czwartek   22   31
Piątek   25   19

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu