Menu

Etap Okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W dniu 4 stycznia 2019 roku odbył się w naszej szkole Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Temat przewodni: Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych. Uczestniczyło w nim 18 szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa.

Za przygotowania do Olimpiady serdecznie dziękujemy: Pani A. Lis, Pani J. Kilarskiej, Pani M. Barłowskiej, Pani D. Grys, Panu G. Wałeckiemu, a przede wszystkim Sekretarzowi Olimpiady Pani D. Richert. Bardzo dziękujemy uczniom klas: 1FT, 1GT i 3GT za obsługę olimpiady, zaś Alicji Wróbel za uświetnienie śpiewem otwarcia Olimpiady. Zapraszamy do galerii.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

18.3.2019 - 22.3.2019

Poniedziałek  ... 14   31
Wtorek   24   33
Środa   29   20
Czwartek   17   05
Piątek   18   07

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu