Menu

Komunikaty

04.01.2019 piątek

  • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - etap okręgowy odbędzie się o godz. 12.00 w sali 014. Czynności organizacyjne o godzinie 11.15 w sali 015. Uczestników zapraszamy przed rozpoczęciem do sali nr 010.
  • Konkurs języka niemieckiego o godzinie 9.45.

07.01.2019 poniedziałek

  • Olimpiada Wiedzy o Turystyce - etap okręgowy odbędzie się o godz. 12.00 w sali 014. Czynności organizacyjne o godzinie 11.15 w sali 015.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Szczęśliwy numerek

10.06.2019 - 14.06.2019

Poniedziałek  ... 36   07
Wtorek   18   20
Środa   02   17
Czwartek   22   31
Piątek   25   19

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu