Menu

Komunikaty

04.01.2019 piątek

  • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - etap okręgowy odbędzie się o godz. 12.00 w sali 014. Czynności organizacyjne o godzinie 11.15 w sali 015. Uczestników zapraszamy przed rozpoczęciem do sali nr 010.
  • Konkurs języka niemieckiego o godzinie 9.45.

07.01.2019 poniedziałek

  • Olimpiada Wiedzy o Turystyce - etap okręgowy odbędzie się o godz. 12.00 w sali 014. Czynności organizacyjne o godzinie 11.15 w sali 015.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

18.3.2019 - 22.3.2019

Poniedziałek  ... 14   31
Wtorek   24   33
Środa   29   20
Czwartek   17   05
Piątek   18   07

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu