Menu

Egzaminy z kwalifikacji

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z czarnym długopisem oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość. Telefon komórkowy najlepiej pozostawić w domu.

Dokładny harmonogram sesji egzaminacyjnej znajdziesz tutaj (Dla ucznia/Egzaminy, pomoce, terminy).

Odprawa dla ZN w pokoju nauczycielskim odbywa się na godzinę przed egzaminem.

9 i 10.01.2019 - to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Życzymy powodzenia wszystkim zdającym!

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

18.3.2019 - 22.3.2019

Poniedziałek  ... 14   31
Wtorek   24   33
Środa   29   20
Czwartek   17   05
Piątek   18   07

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu