Menu

Fizyka na Uniwersytecie

W dniu 27.11.2018 roku klasy 1AT, 1BT, 1CT i 1AS uczestniczyły w pokazach doświadczeń z fizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim przygotowanych i przeprowadzonych przez Pana doktora Wojciecha Szajnę. Tematem przewodnim zajęć było wykorzystanie fizyki w gastronomii. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się jak przy pomocy fizyki ustalić czy jajko jest świeże czy nie, czy jest ugotowane czy surowe oraz dlaczego niektóre warzywa i owoce toną w wodzie.

Ciekawy pokaz dotyczył zjawiska rezonansu przedstawionego przy pomocy kieliszków do wina, a obserwując doświadczenia z kolorowymi warzywami, próbowaliśmy ustalić „czy to, że widzimy kolory oznacza, że świat jest kolorowy”. Wszystko przedstawione zostało w ciekawy i łatwy do zapamiętania sposób i pokazało fizykę jako naukę, która sprawdza się w codzienności. Zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

20.05.2019 - 1124.05.2019

Poniedziałek  ... 12   27
Wtorek   21   35
Środa   11   18
Czwartek   02   16
Piątek   25   32

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu