Menu

Lekcje muzealne

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości uczniowie klas: 2AT, 2BT oraz 2DT uczestniczyli w lekcjach muzealnych nt. "Pan Tadeusz – kształtowanie świadomości narodowej". Zajęcia te odbywały się w zamku Lubomirskich w Łańcucie. Prowadząca omówiła niektóre motywy niepodległościowe pojawiające się w tej przepięknej epopei narodowej.  Zajęcia okazały się niezwykle interesujące, a po prelekcji pani przewodnik uczniowie zwiedzili również  II piętro zamku, gdzie zapoznali się z tzw. "apartamentami domowymi" prezentującymi prywatne życie mieszkańców tej rezydencji.

Wyjazdy kończyły się integracyjnym spotkaniem klasowym w przyzamkowej pizernii. Lekcje muzealne zorganizowały: I. Bialic oraz wychowawczynie klas M. Lewek, A. Mikielewicz, A. Rak. Zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

20.05.2019 - 1124.05.2019

Poniedziałek  ... 12   27
Wtorek   21   35
Środa   11   18
Czwartek   02   16
Piątek   25   32

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu