Menu

Komunikaty

  • 5 listopada 2018 r. to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
  • W dniach 7 i 8 listopada odbędą się: „MIĘDZYNARODOWE TARGI Biznes – Żywność – Medycyna – Auto Flota”. Organizowane przez GK Specjał w CWK Jasionka, wydarzenie skupia firmy zajmujące się wyposażeniem i aranżacją wnętrz: sklepów, hurtowni, biur czy lokali gastronomicznych. W imprezie uczestniczą wyznaczone klasy. Organizatorem wyjazdu jest Pani Kamila Buraś.
  • Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…". Tematyka konkursu: Wiersz powinien dotyczyć dążenia Polaków do niepodległości i wolności. Zgłoszenia do 9 listopada według formularza ze strony Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
  • W dniu 7 listopada odbędą się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie..
  • W dniu 8 listopada odbędzie się akademia z okazji Dnia Niepodległości – udział klas zgodnie z harmonogramem z tablicy ogłoszeń.
  • W dniu 8 listopada gościmy w szkole uczestników ze szkół podstawowych konkursu przedmiotowego z geografii o godzinie 11.00 w auli.
  • W dniu 8 listopada organizujemy w szkole Międzynarodowy Dzień Śniadania – zapraszamy na „przewiązkę” na długiej przerwie.
  • W dniu 9 listopada gościmy w szkole uczestników ze szkół podstawowych, konkursu przedmiotowego z biologii o godzinie 9.00 w auli i o godz.11.30 z języka hiszpańskiego.
  • W dniu 9 listopada zapraszamy do udziału w „Śpiewaniu hymnu narodowego” o godzinie 11.11.
  • W dniu 9 listopada odbędą się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

22.04.2019 - 26.04.2019

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   37   14
Czwartek   22   17
Piątek   11   36

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu