Menu

Komunikaty

  • 5 listopada 2018 r. to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
  • W dniach 7 i 8 listopada odbędą się: „MIĘDZYNARODOWE TARGI Biznes – Żywność – Medycyna – Auto Flota”. Organizowane przez GK Specjał w CWK Jasionka, wydarzenie skupia firmy zajmujące się wyposażeniem i aranżacją wnętrz: sklepów, hurtowni, biur czy lokali gastronomicznych. W imprezie uczestniczą wyznaczone klasy. Organizatorem wyjazdu jest Pani Kamila Buraś.
  • Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…". Tematyka konkursu: Wiersz powinien dotyczyć dążenia Polaków do niepodległości i wolności. Zgłoszenia do 9 listopada według formularza ze strony Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
  • W dniu 7 listopada odbędą się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie..
  • W dniu 8 listopada odbędzie się akademia z okazji Dnia Niepodległości – udział klas zgodnie z harmonogramem z tablicy ogłoszeń.
  • W dniu 8 listopada gościmy w szkole uczestników ze szkół podstawowych konkursu przedmiotowego z geografii o godzinie 11.00 w auli.
  • W dniu 8 listopada organizujemy w szkole Międzynarodowy Dzień Śniadania – zapraszamy na „przewiązkę” na długiej przerwie.
  • W dniu 9 listopada gościmy w szkole uczestników ze szkół podstawowych, konkursu przedmiotowego z biologii o godzinie 9.00 w auli i o godz.11.30 z języka hiszpańskiego.
  • W dniu 9 listopada zapraszamy do udziału w „Śpiewaniu hymnu narodowego” o godzinie 11.11.
  • W dniu 9 listopada odbędą się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.

Jubileusz Szkoły

Zapraszamy

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 
  

    

 

 

Szczęśliwy numerek

21.1.2019 - 25.1.2019

Poniedziałek  ... 06   08
Wtorek   10   11
Środa   05   31
Czwartek   13   23
Piątek   01   18

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu