Menu

Erasmus+

Dziennik elektroniczny

Office 365

Biblioteka szkolna

Informacje

Szczęśliwy numerek

Obowiązują: 20.09 - 24.09

Poniedziałek  ... 30   34
Wtorek   06   19
Środa   23   29
Czwartek   08   10
Piątek   03   24

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu